ADDITIONAL POST-SEASON REDUCTION IN WINTER CLOTHING PRICES! ON PRODUCTS FROM COLLECTIONS FOR THE SPRING SUMMER 2024 SEASON (T-SHIRTS, POLO SHIRTS, SHORT-SLEEVED SHIRTS, SHORTS, SWIMWEAR, BATHROBES) YOU RECEIVE AN ADDITIONAL DISCOUNT ON INDIVIDUAL PRODUCTS AT THE TIME OF PURCHASE:- for purchase over the amount of 50 EUR 5% discount - for purchase over the amount of 100 EUR 10% discount - for purchases over 200 EUR 15% discount - for purchase over 300 EUR 20% discount

OBVESTILO ZA OGLAŠEVALCE

Pozdravljeni, spoštovani ponudniki spletnega oglaševanja, optimizacij, SEO optimizacij, content kreatorji in vse ostalo, kar ni zajeto v tem tekstu.

V sled dosedanjim nadčudovitim izkušnjam s slovensko srenjo iz prejšnjega odstavka, predvsem pa, ker se naš inbox polni s sporočili entuziastov, ki že dolgo spremljajo našo čudovito stran in nje uspehe na trgu ter imajo seznam, kaj vse bi z njo še delali, smo napravili kratek povzetek pogojev, ki jih je potrebno izpolniti za poslovno sodelovanje z nami.

1. Osebam, ki pišejo iz gmaila in podobne navlake, nimajo spletne strani, nimajo podjetja in/ali je to na robu finančnega zloma ali že zdavnaj zrelo za stečaj, ter je njihovo dosedanje delo kjerkoli docela nepreverljivo in/ali neobstoječe, ali pa so CEO na bratovem/sestrinem/whatever else s.p.-ju, ki je sicer registrirano za izvajanje ključavničarstva ali česa podobnega, ne odgovarjamo, ter naj nas ne kontaktirajo. 

Prav tako naj nas v širokem krogu zaobidejo vsi, katerih udarni stavek je 'naredil/naredila bom na Meti prodajni katalog in ad pa bomo sponzorirali'. So namreč mnoge stvari, ki jih zna tudi opica, če si pogleda tutorial za 40 $.

2. Z iz prejšnje točke izvzetimi fizičnimi ali pravnimi osebami sodelujemo pod naslednjimi pogoji:

- refundacija ad spenda v primeru nesposobnosti, neučinkovitosti, nedoseganja zadanih rezultatov ipd.
- v primerih iz prejšnje alinee tudi pogodbena kazen zaradi izgube časa, vezano na izgubo sezonskega prometa, ki bi ga lahko dosegli sami s svojimi oglasi : 100€ na dan sodelovanja, za nazaj, od podpisa pogodbe do terminacije le te.
- zavarovanje terjatev iz prejšnih alinej z izvršnico in dvema bianko menicama, avaliranima s strani zakonitega zastopnika in lastnika marketing agencije, obe z menično izjavo in pooblastilom za izpolnitev, ter klavzulo ‘brez protesta’
- sklenitev pogodbe
- transparentno delovanje
- redno poročanje in analize
- podpis NDA glede vsebin ter pogodbena kazen za razkritje 20k€, zavarovanje z instrumenti iz tretje alinee
Dejstvo je, da se nekomu, ki svoj posel v resnici obvlada, dela rezultate, je odgovoren in posloven in se zaveda odgovornosti za svoje delo, ni treba bati pogojev iz te točke, saj do težav nikoli ne bo prišlo, oziroma bodo te rešene korektno in strokovno, ter ne po slovensko (ej stari a veš ni šlo jebi ga stari in pododbno).
Vljudno vabljeni. Poleg te spletne trgovine imamo namreč še 3 druge.
V kolikor posel obvladate, to ne bi smelo za vas predstavljati težave, lahko se oglasite pri meni katerikoli dan med 10 in 14 uro, predhodno pokličite na 069 965 903 zaradi dogovora točnega termina.